Monday, 28/09/2020 - 16:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Ân Hữu

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2020

Hoạt động tiêu biểu: Giải nhì bóng đá cấp huyện. Giải Nhất bật xa nam cấp huyện, Thi luật trẻ em CHUYÊN ĐỀ 3.